Round 9 - PRO Class - QUALY final results
Pos Driver Total time Gap Team Penalty
1 Goran Pavlovic (SRB) 01:12.258 0.357 YUGO  
2 MILOS 01:12.567 0.666 YUGO  
3 Muhi 01:12.602 0.701 YUGO  
4 FiLo 01:13.252 1.351 YUGO  
5 Emil 01:13.292 1.391 YUGO  
6 Vojkan (SRB) 01:13.344 1.443 YUGO  
7 Aleksandar Galevski 01:13.547 1.646 YUGO  
8 JCermelj 01:13.771 1.870 YUGO  
9 zoko 01:14.872 2.971 YUGO  
Round 9 - PRO Class - Race 1 final results
Pos Driver Total time Gap Team Penalty Points
1 Goran Pavlovic (SRB) 19:41.319 7.552 YUGO   25
2 Muhi 19:54.372 20.605 YUGO   18
3 MILOS 20:05.444 31.677 YUGO   15
4 JCermelj 20:09.913 36.146 YUGO   12
5 FiLo 20:25.734 51.967 YUGO   10
6 Emil 20:41.175 0.001 YUGO   8
7 Aleksandar Galevski 20:47.463 -1laps YUGO   6
8 Vojkan (SRB) DNF (Suspension) -9laps YUGO not class 0
9 zoko DNF (Suspension) -16laps YUGO not class 0
Round 9 - PRO Class - Race 2 final results
Pos Driver Total time Gap Team Penalty Points
1 Goran Pavlovic (SRB) 19:41.172 / YUGO   25
2 MILOS 19:45.037 3.865 YUGO   18
3 Emil 20:00.093 18.921 YUGO   15
4 Muhi 20:17.506 36.334 YUGO   12
5 FiLo 20:36.026 54.854 YUGO   10
6 JCermelj 20:50.744 68.00 YUGO   8
7 Aleksandar Galevski 20:53.978 71.00 YUGO   6
8 zoko 20:55.679 73.00 YUGO   4
9 NUkmar 20:47.701 85.00 YUGO Plus 20 2
10 Vojkan (SRB) DNF (Suspension) 9 laps YUGO not class 0
- Driver Category Points
- Goran Pavlovic (SRB) Pole 1
- Goran Pavlovic (SRB) Race 1 - Fastest lap 1
- Goran Pavlovic (SRB) Race 2 - Fastest lap 1